FleetPhoto

Comments to the vessel Неопознанное судно - проект 1518А

Show all comments

Link
Сергей Артеев · Троицко-Печорск · 15.03.2019 22:04 MSK
Photos: 405
БТК(проект 1518,1518А)) строили с 1964 г по 1972 г. На фото проект 1518А,их строили с 1969 г.по 1972 г. В Щельяюре,от БТК-14 до БТК-22.
Thanks! Taken into account
+1
+1 / –0