FleetPhoto

CSSC Guangzhou Huangpu Shipbuilding Co., Ltd.

To the list of facilities
City: Guangzhou  

Vessels being built by this facility

DesignYard NrBuiltNameReg.NrPort
General cargo HPS2284 2.12.2010 Trans Friendship II 10B0258 Hong Kong
General cargo 2317 2011 Ji Xiang Song Guangzhou
Bulkers HPS309 12.06.2012 Shao Shan 5 12N0348 Hong Kong
General cargo HPS2320 17.09.2012 Xing Fu Song 12A0290 Guangzhou
Bulkers 2312 8.01.2012 Rui Ning 22 Tianjin
958, Bison class 2015 3327 Chinese Navy
Bulkers L0036 8.07.2015 My Vision (Ocean Vision) 159280 Limassol (Hong Kong)
General cargo H3064 11.08.2016 Tian Le 16J0111 Guangzhou
General cargo H3066 11.2016 Tian Jian 16J0157 Guangzhou
958, Bison class 2018 3328 Chinese Navy
958, Bison class 2019 3329 Chinese Navy


To the list of facilities