FleetPhoto
 USSR, Kama region

Naberezhnye Chelny

Entire list of vessels with this home port