FleetPhoto

Eesti Laevaregister

List of the vessels under this classification society

Country: Estonia  

Short name: ELR


Eesti Laevaregister + Ehitatavate laevade register = laevakinnistusraamat
Эстонский Судовой Регистр + Регистр строящихся судов = судовая крепостная книга