FleetPhoto

Ship Building Facilities — Republic of Korea


Quick facility search:


(South Korea)
Tongyeong (ex Chungmu)
Ulsan
Tongyeong (ex Chungmu)
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Mokpo
Geoje-si
Tongyeong (ex Chungmu)
Samho
Ulsan
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Gunsan
Samho
Ulsan
Ulsan
Ulsan
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Masan
Mokpo
Yeosu
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Tongyeong (ex Chungmu)
Goseong-gun
Incheon
Samsung Shipbuilding & Heavy Industries
Samsung Shipbuilding
Geoje-si
Ulsan
Mokpo
Tongyeong (ex Chungmu)
Sacheon
Tongyeong (ex Chungmu)
Daedong Shipbuilding (Busan)
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Daedong Shipbuilding (Jinhae)
Jinhae
Tongyeong (ex Chungmu)
Yeosu