FleetPhoto

Ship Building Facilities — Republic of Korea


Quick facility search:


««12»»
(South Korea)
Tongyeong (ex Chungmu)
Ulsan
Changwon
Tongyeong (ex Chungmu)
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Mokpo
Goseong-gun
Geoje-si
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Tongyeong (ex Chungmu)
Inchon Engineering & Shipbuilding Corp
Incheon
Tongyeong (ex Chungmu)
Ulsan
Korea Shipbuilding & Engineering Co Ltd
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME)
Geoje-si
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. - Okpo Shipyard
Daewoo Heavy Industries (DHI) - Okpo Shipyard
Daewoo Shipbuilding & Heavy Machinery (DSHM)
Korea Shipbuilding & Engineering Corp.- Okpo Shipyard
Geoje-si
Gunsan
Ulsan
Ulsan
Samho Heavy Industries Co Ltd
Halla Engineering & Heavy Industeries Co., Ltd.
Samho
Cheunggu Marine Industry Co Ltd
Ulsan
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Incheon
Masan
Seocheon
Mokpo
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Yeosu
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Gwangyang
Tongyeong (ex Chungmu)
Incheon
Samsung Shipbuilding & Heavy Industries
Samsung Shipbuilding
Geoje-si
Gunsan
Ulsan
Tongyeong (ex Chungmu)
Mokpo
SamKang M&T Co. Ltd
Goseong-gun
Sacheon
Tongyeong (ex Chungmu)
Daedong Shipbuilding (Busan)
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
STX Shipbuilding Co. (Jinhae)
Daedong Shipbuilding (Jinhae)
Jinhae
Tongyeong (ex Chungmu)
Tongyeong (ex Chungmu)
Hongnong


««12»»