FleetPhoto

Ship Building Facilities — Republic of Korea


Quick facility search:


(South Korea)
Tongyeong (ex Chungmu)
Ulsan
Changwon
Tongyeong (ex Chungmu)
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Mokpo
Geoje-si
Geoje-si
Geoje-si
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Tongyeong (ex Chungmu)
Samho
Tongyeong (ex Chungmu)
Ulsan
Korea Shipbuilding & Engineering Co Ltd
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Gunsan
Samho
Ulsan
Ulsan
Incheon
Ulsan
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Masan
Mokpo
Yeosu
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Tongyeong (ex Chungmu)
Goseong-gun
Incheon
Samsung Shipbuilding & Heavy Industries
Samsung Shipbuilding
Geoje-si
Gunsan
Ulsan
Tongyeong (ex Chungmu)
Mokpo
Sacheon
Tongyeong (ex Chungmu)
Daedong Shipbuilding (Busan)
Pusan (Busan), Busan Metropolitan City
Daedong Shipbuilding (Jinhae)
Jinhae
Tongyeong (ex Chungmu)
Tongyeong (ex Chungmu)
Yeosu